قابل توجه وکلا و کارآموزان محترم
شروع دوره های تخصصی حقوق شهری و شهرسازی و حقوق اراضی با یک هفته تاخیر به ترتیب روز سه شنبه مورخ 96/9/14 و پنج شنبه مورخ 96/9/16 در مرکز علمی کاربردی کانون وکلا طبقه 5 سالن اجتماعات برگزار خواهد شد