کلاس ارائه کارورزی استاد انصاری روز سه شنبه مورخ 12-10-96 برگزار نخواهد شد و زمان ارائه آن روز چهارشنبه مورخ 13-10-96 از ساعت 9 الی 12 در کلاس های 303 خواهد بود