امور اداری و مــــالی
امور مــــالیاطلاعیه


به اطلاع میرساند جهت تایید نهایی انتخاب واحد و تسویه شهریه ترم جاری خود لغایت تا تاریخ 95/11/27 به واحد مالی مرکز مراجعه نمایید

 

لینکهای مرتبط وام دانشجويي
نحوه ثبت فیش شهریه