دوره ICDL

لینکهای مرتبط

برنامه زمان بندی آزمون تئوری و عملی ICDL مربوط به پایان دوره تابستان 96
جزوه ICDL1و2
اطلاعیه های مربوط به برگزاری دوره جدید کلاسهای ICDL و آزمون ICDL پاییز96
اعلام نتیجه نمرات ICDL آزمون تعیین سطح تیرماه 96