ICDL
لینکهای مرتبط کلاسهای icdl2 در روز یکشنبه 97/02/23 و روز سه شنبه مورخه 97/02/25 بر گزار نخواهد شد
ثبت نام دوره آموزشی icdl 1,2 اردیبهشت 97
آخرین مهلت ثبت نام دوره های ICDL اردیبهشت 97