دوره ICDL
به اطلاع کاراموزان محترم می رساند 

گروه B1 امروز 26-9-96 استثنا ساعت 14
شروع می گردد

لینکهای مرتبط اعلام نتیجه آزمون پایان دوره 19-9-96
اطلاعیه مربوط به برگزاری دوره ها و آزمون های تعیین سطح ICDL
جزوه ICDL1و2