دوره ICDL
قابل توجه کارَآموزان محترم


کلیه کلاسها  ICDL1 , 2 برای روزهای یکشنبه سه شنبه و پنج شنبه به یک هفته تاخیر از تاریخ 96/01/27 برگزار خواهد شد
لینکهای مرتبط

برنامه زمان بندی ازمونها
جزوه ICDL1و2
اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ICDL
اعلام نتیجه نمرات ICDL آزمون تعیین سطح تیرماه 96