دوره ICDL
قابل توجه کارَآموزان محترم
آزمون ICDL 1.ICDL2
از روز پنجشنبه 09/10/1395 به روز یکشنبه 14/10/1395 رأس ساعت 15 انتقال یافته است .
لینکهای مرتبط زمان ثبت نام جدید کلاسهای ICDL
برنامه زمان بندی ازمونها
جزوه ICDL1و2