دوره ICDL
قابل توجه کارَآموزان محترم


کلیه کلاسها  ICDL1 , 2 برای روزهای یکشنبه سه شنبه و پنج شنبه به یک هفته تاخیر از تاریخ 96/01/27 برگزار خواهد شد
لینکهای مرتبط
جزوه ICDL1و2
برنامه زمان بندی ازمونها
اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ICDL
اعلام نتیجه نمرات ICDL ازمون اسفند ماه