برنامه زمان بندی آزمون تئوری و عملی ICDL مربوط به پایان دوره تابستان 96
 اطلاعیه


به اطلاع کلیه کارآموزان محترم می رساند :

آزمون تئوری  ICDL مربوط به پایان دوره تابستان روز پنجشنبه مورخ 96/6/30 ساعت 11 برگزار می گردد.

همچنین جدول زمان بندی آزمون عملی ICDL که روز پنجشنبه مورخ 96/6/23 برگزار می گردد، در فایل زیر قابل مشاهده می باشد .لازم به ذکر هست عدم حضور کارآموزان محترم در ساعت تعیین شده در جدول زیر به منزله غیبت خواهد بود.


064e04f0-bf53-4136-9b0c-0ec313ba62dd.xlsx
لینکهای مرتبط