برنامه زمان بندی ازمونها

اطلاعیه


به اطلاع کلیه کارآموزان محترم می رساند

زمان ثبت نام برای آزمون تعیین سطح ICDL  از تاریخ 96/4/3 تا 96/4/12 می باشد.همچنین تاریخ برگزاری این آزمون روز پنجشنبه مورخ 96/4/15 ساعت 13:00 می باشد.

لینکهای مرتبط