اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ICDL

اطلاعیه

قابل توجه کارآموزان محترم :

کلاسهای روز سه شنبه ساعت 13 الی 16:10 به  دلیل عدم حد نصاب لغو و کار آموزان این کلاس با مراجعه به اقای اصغر زاده نسب به مشخص نمودن کلاس خود اقدام نمایند

شایان ذکر است کلاس روز سه شنبه 16:20 الی 19:30 به روز های شنبه از ساعت 16:20 الی 19:30 انتقال یافته است

لینکهای مرتبط