زمان ثبت نام جدید کلاسهای ICDL
زمان ثبت نام کلاسها به صورت pdf قابل مشاهده است


 

 

b90730c2-1c6c-4a89-b391-cb9b97c1f503.docx7134d996-73cc-452b-a5f1-f15b08256ceb.docxd0173a33-2337-40ae-be2d-b99fe6f0b0be.docx
لینکهای مرتبط