اعلام نتیجه نمرات ICDL آزمون تعیین سطح تیرماه 96
نمرات در فایل زیر قابل مشاهده می باشد
9baa8fb3-181c-4568-9aef-1222b6b71eb3.xlsx
لینکهای مرتبط