اعلام نتیجه نمرات ICDL آزمون تعیین سطح مهرماه 96
کارآموزانی که حداقل نمره قبولی در این آزمون را کسب کرده اند در فایل زیر قابل مشاهده می باشد
2a045173-8d00-4b5b-b206-3de3f4d83e64.xlsx
لینکهای مرتبط