اعلام نتیجه نمرات ICDL ازمون خردادماه 96
نمرات در فایل زیر قابل مشاهده می باشد
605d786f-7177-41bd-b3dd-41122ac5978e.xls
لینکهای مرتبط