زمان برگزاری آزمون فوق العاده 2 وICDL 1
ثبت نام آزمون حضوری و در محل مرکز آموزش انجام میگیرد
آزمون کتبی ( تستی ) : یکشنبه 20 اسفند ساعت 15
آزمون عملی : یکشنبه 20 اسفند از ساعت 16:15 در دو گروه
اسامی هر گروه پس از پایان ثبت نام و بر اساس تعداد متقاضیان اعلام می گردد
 توجه : این آزمون مختص کار آموزانی است که در آزمون تاریخ 26 و 27  بهمن شرکت کرده ولی موفق به اخذ نمره قبولی نشده اند واختبار 
آنها  در تاریخ 10 اسفند بوده است
آزمون ها در  محل دانشگاه کانون وکلا بر گزار میگردد

لینکهای مرتبط