کلاسهای icdl2 در روز یکشنبه 97/02/23 و روز سه شنبه مورخه 97/02/25 بر گزار نخواهد شد
لینکهای مرتبط